Korte Hoefstraat 1B

5046 DA Tilburg

+31 (0)13 536 29 22

+31 (0)6 137 92 651

E-mail

info@fysiotherapietilburg.nl

Graded Activity

Graded Activity

Graded Activity is niet hetzelfde als oefentherapie met chronische pijnpatienten. Het is een gestructureerde begeleiding(coaching) die erop gericht is om binnen een afgesproken tijd in kleine stappen te komen tot een toename of uitbreiding van functioneren. Hierbij gaat het om allerlei activiteiten uit het dagelijks leven en/of de werksituatie.

In dit programma staat het activeren van de client centraal. Er wordt stapsgewijs duidelijk gemaakt dat bewegen niet slecht is maar juist goed is om het algemeen functioneren te verbeteren.

Graded activity is een gestructureerde behandeling, gericht op stapsgewijze toename van het niveau van functioneren van de client in activiteiten en participatie.

Graded activity is het stapsgewijs opvoeren van activiteiten in tijd, aantal of zwaarte. Mensen met chronische pijn, zoals ook bij bv. RSI, kunnen door bewegingsangst in een negatieve cirkel komen. Als je ervaart dat bewegen pijn doet ga je uit angst voor de pijn minder bewegen met als gevolg: nog meer pijn.

Omdat je niet beweegt ontstaat het zogenaamde disuse-syndroom. Je conditie (belastbaarheid) neemt nog meer af en de pijn beheerst je denken en doen. Om de negatieve cirkel te doorbreken moet je juist gaan bewegen, aan de hand van een voor jou opgesteld oefenschema ga je steeds een stapje verder. Je begint op een veilig, laag begin niveau dat met stapjes ” graded ” wordt opgevoerd tot het eindniveau. Je wordt begeleid door een therapeut die werkt volgens regels uit de gedragstherapie.

Expertise:

  • Fysiotherapie bij patiënten met chronische pijn.
  • Effectiviteit van fysiotherapie bij chronische nekklachten.
  • De cognitief-gedragsgeoriënteerde aanpak bij patiënten met chronische pijn.
Side Bar