Samenwerkingsverbanden

Wij hebben verschillende samenwerkingsverbanden op meerdere gebieden. Middels samenwerking hebben we als doel om de kwaliteit hoog te houden en op de hoogte te blijven van allerlei laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven van allerlei laatste ontwikkelingen op opleidings-, maatschappelijk-, en gezondheidszorgniveau. Hieronder benoemen we een aantal van onze samenwerkingsverbanden om u een indruk te geven wat hier zoal onder valt.

huisartsen/specialisten

De contacten met verschillende regionale huisartsen en specialisten verlopen snel en goed. Zij weten ons te vinden, indien we wat voor hun patiënt zouden kunnen betekenen. Periodiek hebben we afstemming over behandelaanpak bij speciale aandoeningen en worden casuïstieken besproken. Via zorgmail worden artsen op de hoogte gehouden van onze aanpak en onze diagnostische screeningen.overige paramedici

Podologen, podotherapeuten, diëtisten, logopedisten, maar ook sportmasseurs komen vaak voor als samenwerkingspartner in het behalen van de specifieke behandeldoelstellingen van onze fysiotherapeuten. Ook zoeken we contact indien een patiënt zelf al elders bekend is met een andere behandelaar om doelstellingen en aanpak op elkaar af te stemmen en daarmee de best mogelijk afgestemde zorg te leveren aan u als bezoeker / patiënt.netwerken

Wij zijn aangesloten bij verschillende specialistische, landelijke en regionale netwerken. Ook zijn we aangesloten bij netwerken voor specifieke aandoeningen en speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld reuma, COPD, knie- schouder en Parkinson. We verdelen deze inspanning onder de verschillende collega’s en een ieder in zijn/haar specialisme draagt een steentje bij aan de verschillende netwerken. Alle nieuwe ontwikkelingen worden vervolgens intern gedeeld.