Nieuws


Tilburg, december 2022


Betreft: coperto bijdrage avondbehandelingen 2023Geachte cliënt,

Bij deze willen wij u over het volgende informeren;

Met ingang van januari 2023 zullen wij een coperto bijdrage vragen van 5 euro voor een behandeling na 17.00 uur.

Hieronder leggen we uit waarom we genoodzaakt zijn om deze stap te gaan zetten:

  • Onafhankelijk kostprijs onderzoek, uitgevoerd door Gupta Strategists in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, heeft aangetoond dat wij als fysiotherapeuten jarenlang ver beneden de kostprijs hebben moeten werken[1]. Moeten, omdat de vergoedingen van de zorgverzekeraars momenteel variëren tussen 30 tot 34 euro per fysiotherapie behandeling, dit, terwijl de kostprijs[2] in 2023 43,50 euro betreft voor fysiotherapie en 57,50 euro voor manuele therapie. Gek genoeg negeren de zorgverzekeraars de resultaten uit dit rapport, wordt het tarief niet of nauwelijks aangepast én wordt er geen rekening gehouden met indexatie;

  • Zorgverzekeraars krijgen de opdracht van de politiek om de groei van de zorgkosten te beteugelen. Ze doen dit echter door wurgcontracten, niet kosten dekkende tarieven en een verlaging van de zorg die vergoed wordt;

Een voorbeeld hiervan is de behandelindex.
De behandelindex geeft de verzekeraar weer in een getal hoeveel behandelingen er gemiddeld per patiënt, per klacht, worden gegeven. De behandelindex wordt jaarlijks aangepast. In 2019 was de behandelindex gemiddeld 9 behandelingen, dat wil zeggen dat vanaf de 10e behandeling de fysiotherapeut minder betaald kreeg per behandeling. In 2023 is de behandelindex naar beneden aangepast naar 6 behandelingen. Ook al heeft u een zorgverzekeringspakket met meer dan 6 vergoede behandelingen, wij als therapeuten worden krijgen vanaf de 7e behandeling minder geld betaald per behandeling omdat we de behandelindex overschrijden.

Alleen DSW en het ONVZ werken niet met de behandelindex en zijn daarom onze voorkeurs verzekeringen!

Wij adviseren u nadrukkelijk om naar DSW of het ONVZ over te stappen;

  • Voor behandelingen buiten de regulieren werktijden, waaronder de avond, krijgen wij vanuit de zorgverzekeraars geen enkele vergoeding.

Dit alles is voor ons de reden om vanaf 1 januari 2023 voor behandelingen na 17.00 uur een coperto bijdrage van 5 euro per behandeling in te voeren. Deze 5 euro dient direct na de behandeling per pin, betaalverzoek of contant voldaan worden.

  • Deze coperto bijdrage zal niet gelden wanneer u bij DSW of ONVZ verzekerd bent!!

Wij sluiten niet uit dat t.z.t. een coperto bijdrage gevraagd zal worden per behandeling.

Voor meer vragen of uitleg staan wij u graag te woord.

We hopen op jullie begrip zodat we in 2023 weer de best mogelijke zorg kunnen leveren!


Met vriendelijke groet,  
Team Fysio- Manueel therapie praktijk Lutke Schipholt c.s.

[1] https://open.overheid.nl/repository/ronl-67c035bf-5e1a-403d-a6f3-00aa6a2eb998/1/pdf/kostenonderzoek-paramedische-zorg.pdf

[2] Gebaseerd op personeelskosten en praktijkkosten (energie, scholing etc.)

Onze zorgpolis verandert langzaam maar zeker in een woekerpolis