LOKALE ARTHRITIS IN DE SCHOUDER/ARM

Bij lokale artritis in een gewricht van de arm, is er sprake van een ontsteking in het schouder-, elleboog-, of polsgewricht of in één van de handgewrichten. Artritis betekent ontsteking, omdat het hierbij om één gewricht gaat, wordt het lokale artritis genoemd.

Bij een gewrichtsontsteking wordt het slijmvlieslaagje in het gewricht dikker. Dit produceert dan extra gewrichtsvocht en het kan uitstulpingen vormen.
Het gewricht is pijnlijk en kan stijf, gezwollen, rood en warm zijn. Ook kunnen bepaalde bewegingen pijn doen. Soms kan er ook sprake zijn van koorts met koude rillingen.
Ook de zwelling van het gewricht kan pijn doen, waardoor mensen hun beweging of houding aanpassen. Een voorbeeld is de elleboog licht gebogen houden. Dit heet de ‘stand van Bonnet’.
Als de gewrichtsontsteking niet op tijd behandeld wordt, kunnen ook het kraakbeen of later het bot beschadigd raken.
Lokale artritis valt onder CANS, dit staat voor ‘complaints of the arm, neck and/or shoulder’ oftewel klachten van de arm, nek en/of schouder. Dit is een omschrijving van een klachtencomplex die door veel zorgverleners wordt gehanteerd.
Waardoor kan het komen?
Lokale artritis kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het ontstaan door een infectie, overbelasting, een ongeval, een punctie of door een operatieve ingreep. Ook kan het het eerste symptoom zijn van een reumatische ziekte, waarbij in de loop van de tijd meer gewrichten worden aangedaan.
Hoe wordt het vastgesteld?
De artritis is door middel van lichamelijk onderzoek te herkennen door de zwelling die optreedt, de pijn bij het bewegen en de houding van hoe men de arm of schouder gebogen houdt.
Soms treedt er lokaal een temperatuursverhoging op en voelt het gewricht warm aan.
Wat kan helpen?
Een beginnende gewrichtsontsteking kan verholpen worden met ontstekingsremmende pijnstillers. Men mag het gewricht ook niet belasten. Soms kan een injectie met corticosteroïden overwogen worden om de ontsteking te onderdrukken.
Het is belangrijk dat de oorzaak van de gewrichtsontsteking wordt achterhaald en zo mogelijk weggenomen. Als er sprake is van een reumatische ziekte, dan moet deze zo snel mogelijk worden vastgesteld zodat de behandeling kan starten. Als er sprake is van een infectie (met name bij koorts en rillingen) dan moet deze zo snel mogelijk behandeld worden. Met een kijkoperatie (artroscopie) kunnen beschadigingen in het gewricht opgespoord en gerepareerd worden.
Soms wordt er vocht uit het gewricht verwijderd.
Wie kan helpen?
De huisarts kan ontstekingsremmende pijnstillers voorschrijven.
Als er een kijkoperatie plaatsvindt, wordt deze uitgevoerd door een orthopedisch chirurg.
De fysiotherapeut kan bewegingsadviezen geven en conservatieve behandelingen (massage, oefeningen, mobilisatie e.d) uitvoeren.
Ermee leven
Bij een gewrichtsontsteking moet men overbelasting vermijden. Bij een acute ontsteking is een aantal dagen rust aan te raden. Daarna kunnen de activiteiten weer opgebouwd worden.
Bronnen: Orthopedie – prof. dr. J.A.N. Verhaar en prof. dr. A.J van der Linden