GUYON KANAALSYNDROOM

Het kanaal van Guyon bevindt zich aan de pinkzijde aan de binnenkant van de pols. Hier loopt een belangrijke zenuw doorheen, de nervus ulnaris. Door druk of door stoten kan de zenuw in dit kanaal in de knel komen. Hierdoor ontstaat een doof gevoel en/of tintelingen in de ringvinger en pink, vaak ’s nachts maar ook overdag. Ook kan er pijn in de hand en onderarm aanwezig zijn.

Waardoor kan het komen?
Door frequente druk of stoten op het kanaal kunnen er pijnklachten ontstaan.
Hoe wordt het vastgesteld?
Het Guyon kanaalsyndroom is door middel lichamelijk onderzoek vast te stellen.
Wat kan helpen?
Als de aandoening ernstige klachten geeft, kan de druk door middel van een chirurgische ingreep (operatie) verholpen worden waarbij de beknelling in het kanaal wordt opgeheven.
Wie kan helpen?
De huisarts geeft in eerste instantie adviezen. Als een operatie noodzakelijk is, wordt deze meestal uitgevoerd door een orthopeed of plastisch chirurg.
Ermee leven
In principe is het mogelijk om met deze klachten aan het werk te blijven. Het is belangrijk om overmatige belasting van de hand en pols aan de pinkzijde te vermijden. Bepaalde werkzaamheden kunnen echter moeilijk zijn zodat sommige mensen zich misschien kortdurend ziek melden.
Het is over het algemeen gunstiger voor het herstel om naar het werk te blijven gaan en het werk tijdelijk aan te passen. Hiervoor kan overleg met de leidinggevende of bedrijfsarts nuttig zijn. Als werken tijdelijk niet lukt, is het raadzaam om wel contact te houden met de leidinggevende en collega’s.
Guyon kanaalsyndroom kan ontstaan doordat mensen op het werk of thuis bepaalde werkzaamheden met de handen uitvoeren die zich steeds herhalen en waarbij druk op de pinkzijde van de pols optreedt. In dat geval is het raadzaam een andere werkhouding aan te nemen, hulpmiddelen te gebruiken of de werkzaamheden aan te passen. Als na een gedegen behandeling en werkaanpassing de klachten niet.